059 Das Ende

Pigmente auf Karton
50 x 30 cm ohne Rahmen, 1982