454 ohne Titel

Pastell auf Tonpapier
54 x 35 cm ohne Rahmen, 2000